Vedri biznis 60

Vedri biznis 60

VEDRI BIZNIS 60 je program koncipiran za izvođenje pre ili posle radnog vremena u trajanju do 60 minuta:

Pristup vežbačima je grupno – individualan, što podrazumeva da se na prvim treninzima intenzitet određuje u skladu sa sposobnostima i mogućnostima grupe, sa ciljem da se kroz duži period vežbanja intetnzitet postepeno povećava, sa napredovanjem pojedinca i grupe.

Usmereno vežbanje za ciljano podizanje i/ili održavanje pokretljivosti, aerobne izdržljivosti i snage. U okviru programa VEDRI BIZNIS 60 ponuđena su dva programa, koji zaposlenima mogu biti preporučeni u odnosu na njihove rezultate testiranja, ili koje biraju po svom ličnom izboru.

  • Functional Workout:

Jedinstveni program vežbi koji predstavlja kombinaciju Pilates metoda, vežbi istezanja, vežbi oblikovanja i korektivnih vežbi. Program je niskog do umerenog intenziteta, pogodan za sve koji započinju program vežbanja posle duže fizičke neaktivnosti, kao i za one koji žele da poprave držanje i ojačaju mišićne grupe ugrožene dugotrajnim sedenjem na poslu. Sastoji se iz uvodne, glavne i završne faze treninga sa akcentom na relaksacione vežbe disanja i istezanja.

  • Hi Energy:

Vrsta aerobnog treninga koji podrazumeva vežbe za poboljšanje ili održavanje kondicije, kao i vežbe koje utiču na razvijanje i/ili poboljšanje mišićne snage i pokretljivosti. Ovakva vrsta programa utiče na poboljšanje kondicije, ubrzavanje metabolizma, redukciju masnih naslaga i oblikovanje tela, psihički rasterećuje, oslobađa organizam od akumuliranog stresa, osećaja ukočenosti ili blažih hroničnih bolova (u vratu, ramenima, kičmi, leđima, nogama…) i doprinosi boljem držanju tela. Namenjen je osobama koje su naklonjene dinamičnijoj vrsti vežbanja.