SPREMNIJI ZA ZAHTEVNIJE SUTRA

Pozajmljeno od: www.pixabay.com

Da li ste znali da pojam “sekretar” potiče od latinske reči “secretaries”, što prema Vujaklijinom tumačenju stranih reči i izraza znači: pisar, tajnik, delovođa, onaj koji vodi zapisnik. Ovaj 21. vek doneo je nove izazove poslovnom svetu, pa s tim u vezi i nove nazive pojedinih zanimanja. Danas je sve manje sekretarica, a sve više asistenata, office manager-a, šefova kabineta…

Kakvu god titulu imao Vaš najbliži saradnik, iskoristite priliku koju pruža otvoreni trening Maverick Consulting, nazvan „Osnažite Vašeg ličnog asistenta“, i pomozite ovoj osobi da unapredi svoja znanja – da na ovoj poziciji bude još bolja danas i spremnija za zahtevnije sutra.
Šta očekujete od Vašeg asistenta? Kako da postanu ili ostanu Vaša “desna ruka”?

personal assistant
Pozajmljeno od: www.flickr.com/photos/ryantron

Da Vas podsetimo: asistent je „vizit karta“ rukovodstva organizacije. I više od toga, Vaš asistent je „amortizer“, „filter“ ili „katalizator“ između Vas i ostatka sveta jer, između ostalih zadataka, ima ključnu ulogu u koordinaciji i uspostavljanju komunkacije unutar organizacije. On/ona u velikoj meri doprinosi stvaranju pozitivne klime i izgradnji kvalitetnih međuljudskih odnosa. Asistent se uključuje u planiranje i organizaciju podele zadataka, kao i u nadgledanje rada pojedinih saradnika.

Kontakti sa klijentima zahtevaju staložene, predusretljive i vešte osobe, sa sposobnošću prilagođavanja različitim karakterima. Ko u Vaše ime komunicira sa klijentima? Vaš asistent.
I šta još očekujete od ličnog asistenta:

  • da bude efikasan član tima ali ujedno i da ima sposobnosti da samostalno pokrene i rukovodi projektima;
  • da bude kooperativan, da ima razumevanja i da bude diplomata u odnosima sa drugima;
  • da poštuju potrebu za poverljivošću i etičkim zahtevima posla; i
  • da stvori dobar lični imidž i favorizuje imidž organizacije kroz rad i pozitivan stav prema životu i radu.
Pozajmljeno od: www.pixabay.com

Maverick Consuling trening program „Osnažite Vašeg ličnog asistenta“ koncipiran je tako da bude koristan i za Vas i za Vašeg najbližeg saradnika. Uštedećete vreme, novac, nerve i trud jer će znanja sa ovog treninga omogućiti da se poslovi obavljaju i brže i lakše. Profesionalne veštine, među kojima su:

  • Efikasna komunikacija;
  • Određivanje prioriteta;
  • Upravljanje kritičnim situacijama;
  • Rešavanje problema;
  • Delegiranje;

i niz praktičnih i korisnih saveta, pomoći će Vašem asistentu da bude produktivniji i zadovoljniji.

Napominjemo da trening nije namanjen isključivo asistentima već svima koji blisko sarađuju sa direktorima, a žele i smatraju da bi mogli da unaprede neke od poslovnih veština. U pojedinim zemljama radno mesto ličnog asistenta je izuzetno dobro plaćena i odgovorna pozicija koja čak omogućava i brzo napredovanje u karijeri.

Dobrodošli!

Svetlana Nikolić
Svetlana Nikolić – HR Senior Expert