Razvoj timova

Građenje timova

Dobro raditi sa timovima, bilo kao vođa ili deo tima, ključni je deo uspeha cele organizacije. Umesto tradicionalnog hijerarhijskog sistema, timski rad ubrzano postaje omiljeni način rada u većini organizacija. Naša obuka u građenju timova se fokusira na dinamiku timskog rada, komunikaciju u timu, uspostavljanje poverenja svih članova tima i izvlačenje maksimuma iz jednog takvog tima. Teorija timskog rada je ojačana kroz angažovanje, iskustvene aktivnosti dizajnirane tako da simuliraju dešavanja na radnom mestu. Visoko interaktivan, ovaj trening je takođe izuzetno zabavan za učesnike.

Rad u multikulturnom timu

Strana delegacija dolazi u posetu vašoj kompaniji. Poznavanje i razumevanje njihovih običaja i različitosti u poslovanju vam može pomoći da sklopite najveći ugovor u karijeri. Kada organizacija gradi radnu snagu koja ima predstavnike gotovo svakog kulturnog porekla i zamislive perspektive, gradi nešto što može postati velika dobit. Ova predavanja su zamišljena kao pomoć učesnicima da prihvate, razumeju i poštuju – kao i da iskoriste – značajne razlike koje čine kulturno raznoliko radno mesto. Učesnici razmenjuju sopstvena iskustva sa raznolikošću među kulturama i, kroz interakciju sa drugima, uče u sigurnom i poverljivom okruženju.