Promocija poslovanja

Složeno okruženje u kome organizacije posluju nameće potrebu da njihov izvršni menadžment, a posebno zaposleni na poslovima prodaje, marketinga i odnosa s javnošću, ovladaju i stalno unapređuju svoja znanja iz veština prodaje, stratešku komunikaciju, odnose s medijima, javne poslove, internu komunikaciju, digitalni PR, lobiranje, upravljanje odnosima sa poštošačima (CRM), društveno odgovorno poslovanje, sponzorstva, upravljanje kriznim situacijama i drugim povezanim obastima.

Naši partneri su pokazali veliko interesovanje za dva treninga iz najnovije ponude Maverick Consulting. Prvi je  „Pet lica prodaje“ i pomaže da prepoznate dobre i loše strane svog aktuelnog modela komunikacije sa klijentima ili potrošačima i osposobljava vas da svoj prodajni proces unapredite  primenom najnovijih alata u prodaji. Drugi trening, naslovljen „Komunikacija u krizi“, osnažuje menadžere da budu pripravni za različite krizne situacije i osposobljava da na pravi način informišu o krizi i time ne samo sačuvaju već i poboljšaju svoj položaj na tržištu i povećaju ugled i poverenje potrošača.

Na raspolaganju su vam senior stručnjaci sa višegodišnjim praktičnim iskustvom u svim kanalima prodaje i komunikaciji unutar javnog i privatnog sektora koji će pomoći da upotpunite svoje znanje iz prodaje i promotivnih aktivnosti i da punim kapacitetom uđete u komunikaciju sa svojim kupcima i otvoren i kvalitetan dijalog sa svim ciljnim javnostima. Spremni smo da razvijemo i konkretnu strategiju za svaki vas prodajni kanal, ukupnu komunikaciju ili pojedinačne integrisane kampanje koje objedinjuju nastup u masovnim medijima, promocije na mestu prodaje, digitalne medije, direktni marketing, odnose s javnošću, društveno odgovorno poslovanje (DOP) i sponzorstva. Do najkvalitetnijih strategija prodaje i promocije dolazimo na osnovu uvida u vaše poslovanje i biznis plan, analizom vaše i konkurentske prodaje i komunikacije, a kreiramo ih u skladu sa najnovijim trendovima u prodaji i komunikaciji, vašim brendom i ukupnim poslovnim i komunikacijskim ciljevima.

Uverićete se da svako ulaganje u unapređenje komunikacije sa potrošačima, klijentima, partnerima i zaposlenima pruža izvesniju budućnost poslovanja.