Profesionalni razvoj

Veština komuniciranja

Ovo predavanje je dizajnirano da pomogne pojedincima da razumeju sopstveni stil komunikacije ujedno razumejući i druge stilove. Fokus je na kreiranju svoje poruke na pravi način kako bi Vas grupa ili pojedinac kome se obraćate bolje razumeli. Sagledava se i umetnost aktivnog slušanja kao i razumevanje uticaja neverbalne komunikacije. Korsti se metod zamene uloga kako bi se poboljšao način komuniciranja.

Rešavanje konflikata

Konflikti mogu biti emocionalni, činjenični, konstruktivni, destruktivni, polemički, otvoreni ili potisnuti. Način na koji pojedinci ili timovi rešavaju konflikte u mnogome utiče na poboljšanje ili pogoršanje odnosa. Na ovom treningu ukazujemo na moguće izvore sukoba kao i na načine njihovog rešavanja. Uloge se mogu prilagoditi realnim sukobima sa kojima se susrećete tako da se možete vratiti na posao sa pravom osnovom za njihovo rešavanje.

Usluživanje klijenata

Ovaj kurs se usredsređuje na obuku o usluživanju klijenata, i stvoren je kako bi se izgradio način mišljenja posvećen pružanju izuzetne usluge klijentu, kako za interne tako i za eksterne klijente. Propratni efekat ovog kursa o usluživanju klijenata je to što pomaže stvaranju lojalnosti kod klijenata i boljeg radnog okruženja. Osnovna svrha jedne firme je da ispuni potrebe klijenata, te stoga Vaša kompanija može samo izvući koristi od jake kulture uslužnosti prema klijetima.

Veštine pregovaranja

 

Umetnost uspešnog pregovaranja podrazumeva pokusaj dve strane da postignu obostrano prihvatljivo rešenje. Učesnici obuke uče koje korake (od priprema do kraja pregovora) da preduzmu u cilju postizanja rezultata. Pored toga, pruža Vam se mogućnost da unapredite svoju pregovaračku veštinu na engleskom jeziku učenjem novih kao i korekcijom neadekvatno upotrebljavanih fraza. Za izučavanje pregovaračkih slučajeva koristi se i video analiza.

Veština prezentacije

Standardi modernog poslovanja nalažu da prezentacije budu jasne, da neometano teku i da imaju dobar osećaj za vreme. Naš region je u stalnoj komunikaciji sa stranim ulagačima, bankama i drugim granama privrede, a vreme provedeno sa njima je uglavnom toliko ograničeno da je lako pomisliti kako nije moguće sve reći u jednoj petnaestominutnoj prezentaciji. Kurs je osmišljen za profesionalce koji poseduju malo iskustva sa prezentacijama ili ga ne poseduju uopšte. U okviru kursa učesnici uče strategije za stvaranje upečatljivijih prezentacija, uključujući načine upotrebe PowerPoint dokumenata i drugih audio-vizuelnih pomagala. Ovo je izrazito interaktivni program sa mnogostrukim prilikama za prezentovanje pred ostalim polaznicima, kao i za dobijanje povratnih informacija od kolega i instruktora. Sve prezentacije se snimaju video kamerom i svaki učesnik dobija primerak uz detaljnu analizu.

Nastup u medijima

S obzirom na ulogu medija u vidljivosti brenda ili projekta jedne firme ili kompanije, neophodno je da nastup u medijma predstavnika kompanije bude upečatljiv i da ostavi utisak poverenja i stručnosti. Ovaj kurs se zasniva na osnovama veština prezentovanja i upoznavanjem sa različitim medijskim formatima. Polaznici kursa će biti u osposobljeni da svoje nastupe prilagode mediju, prilici i vremenu koje imaju na raspolaganju kako bi postigli maksimalan učinak u predstavljanju firme, brenda ili projekta. Tokom kursa uvežbavaju se različite forme i trajanja nastupa i sve beleži video kamerom za dodatnu analizu i praćenje napretka.

Efektivno upravljanje prioritetima

Kod kuće i na poslu, svako me može koristi da pronađe nove načine efikasne organizacije obaveza. Mnogo vremena možete uštedeti ukoliko analizirate svoje dnevne obaveze kroz vreme. To će Vam pomoći da Vam dan bude što produktivniji ali sa mnogo manje stresa. Naša obuka će Vam pokazati kako da izolujete aspekte organizacije vremena koje potrebno poboljšati, i kako da postavite prioritete kratkoročne i dugoročne ciljeve u svom radu. Saznajte kako da uštedite vreme na sastancima i poslovnim putovanjima plus kako da izbegnete ometanja tokom rada.

Kako da (p)ostanete dobar trener

Bez obzira da li se pripremate da postanete profesionalni trener , ili ste neko kome je priprema i realizacija trening programa deo posla , potrebno je da znate kako da se pripremite za program koji ćete realizovati, tj kako uvećate kvalitet vašeg rada. Ova radionica će vam dati neke od alata za trenere sa ciljem da vam pomogne da pripremite i realizujete atraktivne i uverljive trening programe, zbog čega ćete poželeti da čujete još više i da se vratite po nova znanja.

Veštine kao što su analiza i razumevanje potreba učesnika, fasilitovanje i upravljanje teškim temama omogući će polaznicima da postanu i ostanu treneri.