05 NBI™ za timove + poludnevna radionica

955,00

NBI profil za tim do 8 ljudi + poludnevna radionica.

Omogućite svom timu da ostvaruje najbolje rezultate!

Profesionalci i kompanije su često pod pritiskom da ostvare što bolje rezultate. Potrebno je na pravi način podstaći pojedince da prepoznaju svoje individualne i timske veštine i time doprinesu rastu i razvoju čitave kompanije.

NBI™ je vaš partner kada je u pitanju povećanje produktivnosti, unapređenje komunikacije i selekcija pravih ljudi za konkretne zadatke.

Kontaktirajte nas za više informacija ili poručite odmah:

Kategorija:

Opis

NBI™ se uveliko koristi širom sveta u raznim oblastima života i rada (posao, sport, međuljudski odnosi, navike u ishrani,odnos učitelja i đaka, način učenja i odabir karijere, usklađenost ličnog profila sa određenim profesijama i dr.).

NBI™ profil daje opis preferenci u razmišljanju pojedinca i zatim, na osnovu toga, preporuke.

Lični razvoj, unapređenje svakodnevne komunikacije, pravilan izbor profesije, formiranje i razvoj efikasnih timova, su samo neke od mogućih primena uvida u sopstvene potencijale koji dobijamo pomoću NBI™ profila ličnosti.

Na raspolaganju vam je i spisak poslova za svakog člana tima, baziran na NBI™ profilu ličnosti.

Prijavite svoj tim i nakon toga ćete znati koja oblast kome od vas prirodno leži i gde treba da usmeravate svoju energiju.

Za više informacija, pročitajte odgovore na najčešće postavljena pitanja.

You may also like…