04 NBI™ Odrasli + 60min konsultacije

199,00

Razumevanjem sebe i onih koji vas okružuju, ostvarite pun potencijal u svakodnevnom životu.

Lični razvoj, unapređenje svakodnevne komunikacije, pravilan izbor profesije, formiranje i razvoj efikasnih timova, su samo neke od mogućih primena uvida u sopstvene potencijale koji dobijamo pomoću NBI™ profila ličnosti.

Na raspolaganju vam je i spisak poslova koji su u skladu sa vašim preferencama prema NBI™ profilu.

Konsultacije u trajanju do 90min, mogu biti lične ili online (conference call).

Kontaktirajte nas za više informacija ili poručite:

Kategorija:

Opis

NBI™ se uveliko koristi širom sveta u raznim oblastima života i rada (posao, sport, međuljudski odnosi, navike u ishrani,odnos učitelja i đaka, način učenja i odabir karijere, usklađenost ličnog profila sa određenim profesijama i dr.).

NBI™ profil daje opis preferenci u razmišljanju pojedinca i zatim, na osnovu toga, preporuke.

Prijavite se za svoj NBI™ i nakon toga usmerite svu svoju energiju ka oblastima koje Vam prirodno leže.

Za više informacija, pročitajte odgovore na najčešće postavljena pitanja.