NBI™

Saznajte u kojim oblastima možete ostvariti svoj pun potencijal!

Neethling Brain Instruments (NBI™) je psihometrijski alat za procenu preferenci pri razmišljanju, koji na jedinstven način pruža uvid u različite potencijale koje svako od nas poseduje.

Uveliko se koristi širom sveta u raznim oblastima života i rada (posao, sport, međuljudski odnosi, navike u ishrani,odnos učitelja i đaka, način učenja i odabir karijere, usklađenost ličnog profila sa određenim profesijama i dr.).

Lični razvoj, unapređenje svakodnevne komunikacije, pravilan izbor profesije, formiranje i razvoj efikasnih timova, su samo neke od mogućih primena uvida u sopstvene potencijale koji dobijamo pomoću NBI™ profila ličnosti.

NBI™ Profili

NBI™ Učenici

NBI™ Studenti

03 NBI™ Odrasli

NBI™ Timovi

NBI™ Sertifikacija

Usmerite svoju energiju u pravom smeru!