NBI™

NBI

Neethling Brain Instrument (NBI™) je instrument za procenu preferenci pri razmišljanju, koji na jedinstven način pruža uvid u različite potencijale koje svako od nas poseduje. Zasnovan je na ozbiljnim fiziološkim otkrićima vezanim za rad moždanih hemisfera (Roger Sperry, 1981), koje su ukazale da se mozak može podeliti na četiri kvadranta prema vrsti procesa koji se u njima odvijaju. Naime, svako od nas, iako pri razmišljanju koristi sva četiri kvadranta, obično ima tendenciju da jedan koristi više od ostalih.

Ovo otkriće omogućilo je dr Kobusu Nitlingu (Kobus Neethling), da nakon niza istraživanja, kreira instrument kojim dobijamo uvid u svoje preference pri korišćenju kvadranata moždanih hemisfera.

Razvoj boljih odnosa, omogućavanje pojedincu da dinamičnije doprinosi timu i donošenje utemeljenih i relevantnih odluka, su samo neke od prednosti razumevanja sopstvenog profila razmišljanja. Donošenje preciznijih izbora zanimanja i karijere ili određivanje tačnih izbora školskih predmeta, odnosno studija, mogu dovesti do toga da pojedinac uživa u produktivnijem i ispunjenijem ličnom i profesionalnom životu.

NBI™ opšti profil odraslih osoba meri preference pri razmišljanju, a ne veštine i sposobnosti neophodne za izvršenje ovih preferenci. Stoga je moguće da neka ličnost ima veoma snažnu sklonost ka redu, planiranju i organizaciji, ali da nikada nije imala prilike da razvije veštine planiranja i organizacije. Preporuka u ovom primeru bi bila da – pošto želja već postoji – treba razviti veštine koje podržavaju tu želju kako bi ličnost bila uspešnija u datoj karijeri.

Od 1. marta 2016. godine možemo da ponudimo i verzije NBI™ alata za učenike od 9 do 17 godina kao i za učenike koji su na pragu odabira svog životnog poziva 17+ godina na srpskom jeziku. Odgovaranjem na set pitanja učenici osnovnih i srednjih škola, kao i studenti prvih godina studija, mogu da provere da li su napravili pravi izbor i što ja najvažnije da saznaju u kojim oblastima najbrže mogu da ostvare svoj pun potencijal.

NBI™ je od septembra 2013. godine dostupan tržištu Jugoistočne Evrope zahvaljujući saradnji Maverick Consulting sa Lighthouse Organizational Development (Beč, Austrija), Global Insights (Nju Jork, SAD) i Solutions Finding (Pretoria, Južna Afrika).