NBI I VEŠTINE PREZENTOVANJA

20160909_175221Dugo se nismo oglašavali na internetu. Pojedini prijatelji i partneri su se već zapitali šta se dešava. Da li smo još u poslu? O, da. I te kako. Maverick Consulting tim je bio veoma vredan ovog leta, leta koje polako privodimo kraju. Jedan od poslednjih projekata bio je za naše partnere Lighthouse Organizational Development iz Beča.

Program IGD (Integrated Graduate Development) je po prvi put ove godine u celosti pripao našim partnerima iz Lighthouse-a, kada govorimo o soft-skills treninzima: Ability to Execute i Ability to Present. Prilika da budemo deo tima od četvoro trenera sa međunarodnim iskustvom pripala je i našem Đorđu Maričiću, koji je dva dana radio sa inžinjerima različitih profila na unapređenju njihovih veština prezentovanja. Štaviše, u okviru IGD programa, dva od tri kriterijuma koji će biti ocenjivani na finalnom “ispitu” jesu veština prezentovanja i odgovora na pitanja.

20160909_162611Ono šta je uvek inspirativno jeste rad sa multikulturalnom grupom, gde često možete da uočite vezu između kulture i načina prezentovanja. Svakako, svi učesnici su na isti način identifikovali konkretne veštine koje čine odlične i loše prezentere. Jedna od tih veština je poznavanje publike kojoj predstavljate. U tome im je u velikoj meri pomoglo saznanje o ličnim preferencama u razmišljanju. Da li će prezentacija biti “upakovana” u kognitivni ili neki drugi obrazac razmišljanja zavisi od toga da li u publici sede predstavnici visokog menadžmenta koje najviše interesuju odgovori na pitanja ŠTA i ZAŠTO uz malo KAKO začina. Zahvaljujući psihometrijskom alatu Neethling Brain Instrument (NBI), za koji smo u regionu jedini mi sertifikovani, učesnici IGD projekta uspeli su da na pametniji način odrede koje informacije i kojim redosledom treba da podele sa svojim auditorijumom.

20160908_120445Ovo iskustvo, osim rada sa interesantnim mladim inženjerima iz Rumunije, Nemačke i Norveške kao i korišćenjem jednog od najdelotvornijih psihometrijskih alata na tržištu, bilo je dodatno obogaćeno i uslovima rada. TÜV kao trening centar, u neposrednoj blizini terena za golf, istakao se visokom profesionalnošću. Tehnička opremljenost i lakoća kojom svaki trener može da ovlada prostom i tehnikom su nešto što je od izuzetnog značaja za svakog trenera.

I naravno, šire okruženje, odnosno grad, u kojem držite trening svakako da dodatno utiče na raspoloženje. Šetnja po Šenbrunu (Schönbrunn) omogućava da nakon svakog dana intenzivnog treninga, adekvatno napunite svoje baterije i budete spremni za nove izazove.20160910_110921_hdr

Ulaganjem u mlade nade kroz posebno kreirane programe tehničkih i “mekih” veština je nešto što ističe uspešne kompanije, jer znaju da upravo na nekom od njih leži dobar deo odgovornosti o budućem izgledu, strategiji, profitu, efikasnosti njihove organizacije.