DA LI ODSUSTVO DIJALOGA DOPRINOSI REŠENJU SKANDALA?

Preuzeto sa: www.trivitgroup.rs
Preuzeto sa: www.trivitgroup.rs

“Tonus – prevara veka”, naslov je članka objavljenog 22. oktobra u u Blic, koji su narednih dana preuzeli svi važniji portali vesti, uz informaciju da će proizvođač “Trivit” iz Bečeja biti kažnjen zbog nezakonitog isticanja na ambalaži da ovaj hleb pomaže u lečenju dijabetesa i kancera, kao i da ima licencu Ruske akademije nauka.
Intenzivno i znalačko reklamiranje, u koje je, za domaće prilike, uložen veliki budžet, za samo šest godina visoko je pozicioniralo brend Tonus u pekarskoj industriji. Pozivanje na sertifikate iz zemlje i inostranstva i vezivanje za sportska dešavanja, učvrstilo je glavni atribut brenda, da je “zdrava hrana”. Međutim, odluka tržišne inspekcije sada baca senku na kvalitet ovog proizvoda i sugeriše da je vešti menadžment iskoristio rupe u postojećim propisima o oglašavanju, kao i odsustvo regulative u vezi sa nutritivnim i zdravstvenim izjavama i unovčio svoju “rusku bajku”.

 

Preuzeto sa: http://www.tonushleb.rs/o-hlebu/
Preuzeto sa: http://www.tonushleb.rs/o-hlebu/

Tek 24. oktobra na sajtu http://www.tonushleb.rs/ nailazimo na veoma uopštenu izjavu u kojoj se kaže da ih je posetila tržišna inspekcija i u svoju korist ponavljaju poznati stavovi o atestima i priznanjima za kvalitet. Kompanija navodi da ima ugovor o licenci sa firmom čiji je naziv „Akademprodukt“ bez navođenja kako je ona povezana sa Ruskom akademijom nauka. Zašto je izostalo je izvinjenje potrošačima koji su svakako uznemireni pisanjem medija o Tonus hlebu, a sa druge strane se pozivaju da svojim izjavama svedoče o kvalitetu proizvoda. Zašto već u prvoj rečenici pokušavaju da diskvalifikuju inicijatora za dolazak tržišnih inspektora navodom da je reč o bivšoj koordinatorki Fonda za otvoreno društvo čiji je osnivač Džordž Soroš?

 

Preuzeto sa: http://www.buzzbinpadillacrt.com/
Preuzeto sa: http://www.buzzbinpadillacrt.com/

Očigledno da kompanija nema unapred spremljene uverljivije odgovore i jaku argumentaciju na pitanja o lekovitosti i visokonaučnom poreklu recepta za Tonus hleb ako nastavlja da čvrsto stoji iza ovih stavova. To dalje ukazuje na nepostojanje elementarnog plana krizne komunikacije iako bi menadžment morao da bude svestan posledica po poslovanje i ugled “Trivita” ako se ove poruke javno ospore. Krize generisane unutar kompanije su opasne jer pod upitnik stavljaju i njenu misiju i viziju, kao i korporativne vrednosti koje su i korisnicima u Srbiji sve važnije kada se odlučuju za neki proizvod.

Suštinsko pitanje na koje bi proizvođač morao hitno da odgovori jeste kakav je zaista sastav tonus hleba i da pozove kredibilnu nezavisnu laboratoriju da to potvrdi. Potrošači verovatno ne očekuju da im se obrati navodni vlasnik recepta, akademik Vladimir Antonov lično, ali im je jako važno šta zaista jedu i koliko za to plaćaju.

Polazeći od činjenice da je svaka firma, bez obzira na veličinu i vrstu posla kojim se bavi, podložna krizi i prinuđena da odmah po njenom izbijanju odgovorno i konzistentno komunicira, neophodna je prethodna priprema krizne komunikacije i provežbavanje potencijalnih scenarija. Razumejući upravo takve izazove, koji lako iz incidenta prerastu u ozbiljne probleme, Maverick Consulting podržava svoje partnere kroz treninge krizne komunikacije. Koncept rada formira se isključivo prema potrebama partnera i konkretnim izazovima u njegovom poslovanju. Takvim pristupom olakšavamo prepoznavanje i praćenje rizika jer smo u mogućnosti da prethodno definišemo konkretne korake koji pomažu u efikasnom upravljanju kriznom komunikacijom i ubrzavaju saniranje posledica po poslovanje, a doprinose očuvanju ugleda kompanije.