7bits

Povećajte svoje radne performanse!

7Bits mobilna aplikacija kreirana je kao alat za podršku koji omogućava pristup strukturisanim vodičima, za slične situacije na radnom mestu i svakodnevne radne zadatke, koje možete pročitati za manje od 5 minuta i odmah primeniti na posao koji obavljate.

Zašto 7bits?

Brzi pristup najboljim praksama u vezi sa sličnim radnim situacijama.

 

Deo radnog procesa koji rezultira pozitivnom, održivom promenom ponašanja.

Jednostavan sadržaj koji je lako razumeti, zapamtiti i primeniti.

Naučiti nekoliko stvari u pravom trenutku koje direktno utiču na poslovni proces i donose najbolje rezultate.

Pristup internim vodičima kompanije, standardnim izvršnim procedurama i usaglašenim procesima.

Povećanje produktivnosti zaposlenih prenošenjem znanja direktno na poslovne procese.

Kako 7bits radi?

Pretraživanje najboljih praksi za slične situacije na radnom mestu koje se svakodnevno javljaju.

Za manje od 5 minuta pregledati strukturisani vodič relevantan za određeni radni zadatak.

Primenjivanje najboljih praksi zarad ostvarivanja vrhunskih performansi radnih zadataka.

Ready2Go Biblioteka

 

Obezbedite zaposlenima alat za učenje kome će moći da pristupe ukoliko im je potrebna pomoć u određenim situacijama na radnom mestu. 

Prilagođen sadržaj

Dodajte sopstvene vodiče, standardne priručnike za radne procedure ili sadržaj internog trening programa. Pomozite zaposlenima da se, intuitivno, usaglase sa pravilima kompanije u vezi sa osiguranjem kvaliteta.  

DOSTUPNA ZA IOS I ANDROID!

KONTAKTIRAJTE NAS!