KAKO MOTIVISATI PRODAJU

KAKO MOTIVISATI PRODAJU

Srđan Pavlović je prodavac sa iskustvom dužim od 15 godina u prodaji. Svoje znanje konstantno usavršava kroz praksu i literaturu, te je došao i do svoje definicije motivacije koja glasi: „Motivacija je prodajni proces u kom članu svog tima prodajete ideju. On je plaća svojom energijom i entuzijazmom u poslu kojim se bavi.“ Ako želite da […]