SPREMNIJI ZA ZAHTEVNIJE SUTRA

SPREMNIJI ZA ZAHTEVNIJE SUTRA

Da li ste znali da pojam “sekretar” potiče od latinske reči “secretaries”, što prema Vujaklijinom tumačenju stranih reči i izraza znači: pisar, tajnik, delovođa, onaj koji vodi zapisnik. Ovaj 21. vek doneo je nove izazove poslovnom svetu, pa s tim u vezi i nove nazive pojedinih zanimanja. Danas je sve manje sekretarica, a sve više […]