The three pillars of business

Organizational Development

Organizational Development

Snagu i osobenosti vašeg brenda predstavljamo kako vašim partnerima tako i zaposlenima kroz strategiju interne komunikacije, kriznog PRa, metode zagovaranja, izrade kreativnih online i offline sadržaja.

Business      Promotion

Business Promotion

Snagu i osobenosti vašeg brenda predstavljamo kako vašim partnerima tako i zaposlenima kroz strategiju internih komunikacija, kriznog PRa, metode zagovaranja, izrade kreativnih online i ofline sadržaja.

Corporate      Health

Corporate Health

Podignite produktivnost, motivisanost i lojalnost svojih zaposlenih kroz uspostavljanje balansa izmedju poslovnog i privatnog života korišćenjem savremenih metodologija objektivnog merenja fizioloskih potencijala i holističkog pristupa svakom pojedincu.

 Our story

Our story

Our team of experts provides specialized partners according to their needs designed services in the following areas : Organizational Development , Corporate Communications, Promotions and corporate health. Maverick Consulting is a regional partner AUTONOM TALENT® for Serbia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Macedonia . For more information contact us: e-mejla: office@maverickconsulting.rs, autonomtalent@maverickconsulting.rs, phone: +381 11 412 5704 or fax: + 381 11 412 0163

Utisci naših partnera

Saznajte više o našim ponudama i proizvodima